Szeptemberi események, megjelenések

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár idén, az előzetesen meghirdetett országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, szeptemberben rendezte meg az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvényeit. Ezen oktatóink is, volt hallgatóink is, csak úgy, mint a korábbi években, aktív szerepet vállaltak.

Szeptember 14-én Dr. Karádi Zsolt mutatta be Kulcsár Attila új, Földgömb antikvárius és restaurátor c. kötetét.

Szeptember 15-én Nyilas Atilla budapesti költővel beszélgetett Dr. Antal Balázs.

Szeptember 16-án intézetünk egykori hallgatója, Nagy Zsuka nyíregyházi költő új, Delej c. könyvének bemutatóján beszélgetett a szerzővel Dr. Antal Balázs.

Nemcsak a könyveket, hanem a népmesét is ünnepeltük szeptemberben. A hónap végén, szeptember 30-án Dr. Schéder Veronika tartott online meseterápiás foglalkozást intézetünk facebook-oldalán. A közvetítés visszanézhető a youtube-on!

Augusztusi események Intézetünkben

Augusztus 8-án Dr. Karádi Zsolt ünnepi beszédet tartott Álmosdon a Kölcsey Ferenc születésének 230. évfordulója tiszteletére tartott megemlékezésen Kölcsey időszerűsége címmel.

Karádi tanár úr augusztus 28-án a nyíregyházi Bencs Villában a VIDOR Fesztivál keretein belül nagy sikerű paródiaestet rendezett A Múzsák visszavágnak címmel.

Lukács Béla tanár úr Kognitív mechanizmusokról a számnevet, mennyiséget, és mértéket kifejező angol idiómákban című tanulmánya megjelent a Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában (szerk. Nagyné Schmelzer Erika, Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 2020) c. tanulmánykötetben.

Augusztus 12-én jelent meg a Kortárs Online folyóiratban Dr. Antal Balázs esszéje Legenda a hallgatásból - Mózes Attiláról címmel.

Intézeti események júliusból

A nyári szünet első hónapjában is találkozhattak oktatóinkkal és munkatársainnak különböző rendezvényeken, illetve a szakmai lapokban.

Dr. Karádi Zsolt 16-án Miskolcon vett részt a Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Magyar Küldeményművészeti Társaság  "20. Légyott: Szabó plusz Bartók" címmel rendezett kiállításán, ahol Szabó Lőrinc: Bartók hallgatása közben címmel tartott előadást.

Július 24-én a Tanár Úr a Nyíregyházi TV vendége volt. A műsorban az általa főszerkesztett Szabolcs-szatmár-beregi Szemle c. folyóiratról beszélt.

Dr. Antal Balázs a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának alkotói támogatásában részesült a 2020-21-es évre az NKA július 15-én közzétett döntése alapján egy új szépprózai mű megalkotására.

Ugyancsak Antal Balázs a kolozsvári Helikon július 25-i számában terjedelmes kritikát közölt a Kossuth-díjas Szilágyi István új regényéről.

Hírek júniusból

Oktatóink az előző tanév végén és a vizsgaidőszakban sem tétlenkedtek.

Június 23-án Tomori Tímea részt vett a Sárospataki Kommunikációs Kutatócsoport online műhelybeszélgetésésén.

Nyár elején jelent meg Dr. Antal Balázs szerkesztésében két fiatal költő első kötete. Kemenes Henriette: Odú és Ozsváth Zsuzsa: Előző részek c. versekönyveit a FISZ (Fiatal Írók Szövetsége) jelentette meg Budapesten.

Ugyancsak júniusban jelent Antal Balázs Áldozat c. írása a kolozsvári Helikon irodalmi folyóiratban.

 

Szép magyar beszéd verseny 2020.

 

 

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2020. évi

Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A május 8-án megrendezendő országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete az Óvó- és Tanítóképző Intézettel közösen ebben az évben is megrendezi a verseny házi fordulóját, melynek első három helyezettje képviselheti intézményünket az esztergomi országos döntőben.

A verseny időpontja:

2020. március 24. (kedd), 14:00.

Helyszín: B 213-as terem

 

Mizser Lajos helyesírási verseny

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete idén is megrendezte az immár hagyományos, középiskolások számára hirdetett Mizser Lajos helyesírási versenyt. December 3-án négy gimnázium (Luther Márton Evangélikus Kollégium, Bessenyei György Gimnázium, Vasvári Pál Gimnázium, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 11 diákja mérte össze a tudását. A versenyfeladat ebben az évben is egy tollbamondás megírása, valamint egy helyesírási teszt kitöltése volt. A verseny után dr. Schéder Veronika docens tartott nyelvészetet népszerűsítő előadást. Az első három helyezett könyvjutalommal és a Lego által felajánlott ajándékcsomaggal gazdagodott, a negyedik helyezett különdíjban részesült.

  1. helyezett: Jablonszki Laura, Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda.
  2. helyezett: Nagy Annamária, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Nyíregyháza.
  3. helyezett: Lázár Judit, Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda.

 

Különdíjas: Tótfalusi Fanni, Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza.

 

A helyezetteknek szívből gratulálunk!

 

 

Könyves Nap a könyvtárban

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete idén is megrendezte immár hagyományos Könyves napját október 22-én, 14.30 órai kezdettel a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárának rendezvénytermében. Az előző évekhez hasonlóan ezen alkalommal mutatjuk be munkatársaink legújabb könyveit, betekintést nyújtva vendégeinknek abba a sokszínű kutatómunkába, melyet oktatóink intézetünkben folytatnak.

 

A következő könyvek bemutatására került sor:

 

Karádi Zsolt, Pethő József (szerk.): Az empíriától az elméletig – Bemutatta Tomori Tímea

Minya Károly:Új szavak III. Nyelvünk 850 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Karádi Zsolt (szerk.): „Ennek a városnak voltam írója”. Tanulmányok Krúdy Gyuláról

Schéder Veronika: Lovasterápia – a neuro- és pszicholingvisztikai zavarok rehabilitációjában

Karádi Zsolt: Franciák és magyarok – Bemutatta: Gerliczki András

Balla Evelina–Bárány Erzsébet–Gazdag Vilmos–Stefuca Viktória (szerk.): Ukrainisztika Magyarországon és a határon túl

Antal Balázs: Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa

 

 

A Magyar Népmese Napja

 

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszéke 2019. október 1-jén emlékezett meg a magyar népmese napjáról. Az első évfolyamos hallgatók számára tartottunk ön- és társismeret-fejlesztő meseterápiás foglalkozást. Ezzel a programmal hagyományt is szeretnénk teremteni: célunk, hogy segítsük hallgatóinkat az egyetemi/intézeti/tanszéki életbe történő beilleszkedésben.