Az Alkalmazott Nyelvészeti Diákkör ülése

Az Alkalmazott Nyelvészeti Diákkörünk 2020. október 29-én (csütörtökön) tartotta aktuális összejövetelét. A járványhelyzet miatt idén az on-line térben találkoztunk, tágabb közösségnek adva ezzel teret a részvételhez. Este 20.00 órakor jelentkeztünk Intézetünk facebook oldalán egy videóval, amelyben három magyar szakos hallgatónk mutatja be röviden eddigi alkalmazott nyelvészeti kutatási eredményeit.

Látogatóink a felvételt immár Intézeti oldalunkon is megtekinthetik.

Intézeti facebook oldalunk: https://www.facebook.com/nyenyelvesirodalom

Az esemény facebook oldala

 

„Leszek haláltól ronthatatlan” — Irodalomtudományi konferencia a megyei könyvtárban Ratkó József költészetéről

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

2020. november 6-án

„LESZEK HALÁLTÓL RONTHATATLAN” címmel

Ratkó József emlékkonferenciát rendez

 

Program:

10:00 Tomasovszki Anita könyvtárigazgató üdvözli a megjelenteket

Dr. Karádi Zsolt PhD megnyitja a konferenciát

I. rész

Levezető elnök: Dr. Karádi Zsolt PhD

10:20 Dr. Nagy Balázs PhD (Nyíregyházi Egyetem): Istentapasztalat(lanság) és hiányérzet összefüggései a Ratkó-lírában

10:40 Prof. Dr. Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Egyetem): Ratkó József – a műfordító

11:00 Dr. habil Minya Károly PhD (Nyíregyházi Egyetem) : A nyerseség és az emelkedettség katartikus szimbiózisa – Ratkó József: Segítsd a királyt!

Helyi TDK-siker a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyi elődöntőjét/válogatóját 2020. október 13-án tartottuk a Nyíregyházi Egyetemen, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban. A részt vevő hallgatók 15 perces előadások keretében mutatták be kutatómunkájuk eredményeit.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy Károlyi Enikő, harmadéves magyar–történelem szakos tanárjelölt hallgatónk a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék keretei között működő Alkalmazott Nyelvészeti Diákkör tagjaként első helyezést ért el egy pszicholingvisztikai témájú kutatásával. A diákkör vezetője, egyben a hallgató témavezetője dr. Schéder Veronika nyelvész, főiskolai docens. 

Szépkiejtési verseny online

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenye az egyik legrégebbi, legnagyobb múltra visszatekintő anyanyelvi verseny Magyarországon. A felsőoktatási intézmények minden évben megszervezik a helyi válogatókat, ahonnan az országos, illetve Kárpát-medencei döntőre a legjobb hallgatóikat küldik. A Nyíregyházi Egyetemet és a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetet 2020-ban Kövér Adrienn I. évfolyamos, magyar–történelem szakos hallgató képviselte.

Helyesírási totóval a helyes írásért

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatói, dr. Minya Károls és dr. Sebestyén Zsolt az EFOP-3.4.4-16-2017-00020 azonosító számú pályázat keretében tudástesztet, online kitölthető totót készítettek a helyesírásukat fejleszteni vagy tudásukat ellenőrizni kívánó diákok, hallgatók és az érdeklődők számára. A totó feladatai felölelik a helyesírás minden egyes részterületét a betűrendbe sorolástól a helyesírási alapelveken át a tulajdonnevek vagy az összetett szavak írásáig. A 19 fő helyesírási kérdéskört átfogó totóban témakörönként egységesen 12-12 kérdés segítségével ellenőrizhető a megszerzett tudás, minden esetben három lehetséges válasz közül kiválasztva a helyes megoldást. Az összesen 550 feladat témakörökbe sorolása egyúttal lehetőséget kínál a célirányos fejlesztésre és gyakorlásra.

Szeptemberi események, megjelenések

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár idén, az előzetesen meghirdetett országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva, szeptemberben rendezte meg az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvényeit. Ezen oktatóink is, volt hallgatóink is, csak úgy, mint a korábbi években, aktív szerepet vállaltak.

Szeptember 14-én Dr. Karádi Zsolt mutatta be Kulcsár Attila új, Földgömb antikvárius és restaurátor c. kötetét.

Szeptember 15-én Nyilas Atilla budapesti költővel beszélgetett Dr. Antal Balázs.

Szeptember 16-án intézetünk egykori hallgatója, Nagy Zsuka nyíregyházi költő új, Delej c. könyvének bemutatóján beszélgetett a szerzővel Dr. Antal Balázs.

Nemcsak a könyveket, hanem a népmesét is ünnepeltük szeptemberben. A hónap végén, szeptember 30-án Dr. Schéder Veronika tartott online meseterápiás foglalkozást intézetünk facebook-oldalán. A közvetítés visszanézhető a youtube-on!

Augusztusi események Intézetünkben

Augusztus 8-án Dr. Karádi Zsolt ünnepi beszédet tartott Álmosdon a Kölcsey Ferenc születésének 230. évfordulója tiszteletére tartott megemlékezésen Kölcsey időszerűsége címmel.

Karádi tanár úr augusztus 28-án a nyíregyházi Bencs Villában a VIDOR Fesztivál keretein belül nagy sikerű paródiaestet rendezett A Múzsák visszavágnak címmel.

Lukács Béla tanár úr Kognitív mechanizmusokról a számnevet, mennyiséget, és mértéket kifejező angol idiómákban című tanulmánya megjelent a Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában (szerk. Nagyné Schmelzer Erika, Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, 2020) c. tanulmánykötetben.

Augusztus 12-én jelent meg a Kortárs Online folyóiratban Dr. Antal Balázs esszéje Legenda a hallgatásból - Mózes Attiláról címmel.

Intézeti események júliusból

A nyári szünet első hónapjában is találkozhattak oktatóinkkal és munkatársainnak különböző rendezvényeken, illetve a szakmai lapokban.

Dr. Karádi Zsolt 16-án Miskolcon vett részt a Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Magyar Küldeményművészeti Társaság  "20. Légyott: Szabó plusz Bartók" címmel rendezett kiállításán, ahol Szabó Lőrinc: Bartók hallgatása közben címmel tartott előadást.

Július 24-én a Tanár Úr a Nyíregyházi TV vendége volt. A műsorban az általa főszerkesztett Szabolcs-szatmár-beregi Szemle c. folyóiratról beszélt.

Dr. Antal Balázs a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának alkotói támogatásában részesült a 2020-21-es évre az NKA július 15-én közzétett döntése alapján egy új szépprózai mű megalkotására.

Ugyancsak Antal Balázs a kolozsvári Helikon július 25-i számában terjedelmes kritikát közölt a Kossuth-díjas Szilágyi István új regényéről.

Hírek júniusból

Oktatóink az előző tanév végén és a vizsgaidőszakban sem tétlenkedtek.

Június 23-án Tomori Tímea részt vett a Sárospataki Kommunikációs Kutatócsoport online műhelybeszélgetésésén.

Nyár elején jelent meg Dr. Antal Balázs szerkesztésében két fiatal költő első kötete. Kemenes Henriette: Odú és Ozsváth Zsuzsa: Előző részek c. versekönyveit a FISZ (Fiatal Írók Szövetsége) jelentette meg Budapesten.

Ugyancsak júniusban jelent Antal Balázs Áldozat c. írása a kolozsvári Helikon irodalmi folyóiratban.

 

Szép magyar beszéd verseny 2020.

 

 

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2020. évi

Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2019/2020-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánják ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A május 8-án megrendezendő országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete az Óvó- és Tanítóképző Intézettel közösen ebben az évben is megrendezi a verseny házi fordulóját, melynek első három helyezettje képviselheti intézményünket az esztergomi országos döntőben.

A verseny időpontja:

2020. március 24. (kedd), 14:00.

Helyszín: B 213-as terem