Sokszínű szaknap az egyetemen

A magyar, angol és ukrán szakos, valamint a magyart mint idegen nyelvet tanuló hallgatók szaknapjának a bőséges programjában mindenki talált kedvére valót.

A programsorozat kezdeteként tudományos munkát végző hallgatók mutatták be készülő TDK-dolgozataikat. Elsőként Strebelovszky Orsolya, II. éves magyar–vizuális kultúra szakos hallgató prezentálta Hajnóczy Péter „M” című kötete és karakterábrázolásai című munkáját. Majd Baku Laura, III. éves magyar–ének-zene szakos hallgató számolt be kutatásáról Digitális nyelvújítás és magyarítás napjainkban címmel.

Ezt követte a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatóinak könyvbemutatója. Így a hallgatóság megismerkedhetett Kiss Anita Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei című könyvével, Sebestyén Zsolt A munkácsi uradalom 1613. évi urbáriuma, A munkácsi uradalom 1625. évi urbáriuma, valamint Máramaros vármegye. Pesty Frigyes kéziratos helynévtára című köteteivel.  Karádi Zsolt az Arcok, képek, arcképek című könyvét mutatta be a résztvevőknek, ezt követően pedig Minya Károly 55 helyesírási totó (nem csak) az 5-ösért, valamint Nyelvművelő munkafüzet 2. Nyelvhelyességi és stílusgyakorlatok című munkafüzeteiről szólt röviden. A program során három szerkesztett könyvről is tájékozódhattak a jelenlévők: a Repetitio est.... Az ismétlés szerepe a kultúrában és a tudományokban címűt Ajtay-Horváth Magda mutatta be, az Elmélet–módszer–gyakorlat. Tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből címűt Tomori Tímea, a harmadik kötetről pedig Stefuca Viktória tájékoztatta a résztvevőket, amelynek a címe: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túl II.

A szaknap a Mozaikteremben változatos programokkal folytatódott. Az ének-zene szakos hallgatók dalokat és megzenésített verseket adtak elő. Ezt követően Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a magyar mint idegen nyelvet tanuló külföldi (angolai, ukrajnai, kínai, kongói, kínai, spanyolországi) hallgatók Petőfi-verseket mondtak, és óriási sikert arattak.

A szórakoztató vetélkedőn mobiltelefonon kellett kitölteni egy interkulturális tesztet, dalokat kellett felismerni, amelynek szövegét fordítóprogrammal magyarról angolra, majd újra magyarra fordítottak. A legnagyobb sikert az a feladat aratta, amely során a hallgatóknak az intézet oktatóit kellett felismerniük gyerekkori fotójuk alapján.