Intézeti események áprilisban

Szent György havában sok minden történt az Intézetünkben, illetve annak oktatóival. Időrendi sorrendben vesszük sorra az áprilisi eseményeket.

Kiss Sándor 2024. április 1.-től április 5-ig Finnországban tartózkodott Tampere városában, Erasmus-program révén, az egyik ottani egyetemen (Tampere University of Applied Sciences). A látogatás célja az intézményi kapcsolatok kialakítása volt.

2024. április 5-én dr. habil. Minya Károly előadást tartott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Transzlációs Medicina Intézetében Ki beszél helyes? Internetes támogatás a nyelvhasználatban címmel. Az ukrános hallgatók kezdeményezésére április 5-én közös kirándulás megszervezésére került sor a Sóstói-erdőben, ebben az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék oktatói és hallgatói vettek részt.

Dr. habil. Minya Károly Váci Mihály születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett szavalóversenyen a szakmai zsűri tagja volt a Váci Mihály Kulturális Központban 2024. április 11-én. Ugyanezen a napon Kiss Sándor az ÉVISZ-ben tartott előadást Zero Waste, Energy Efficiency témakörben, az Ökoegyetem projekten belül.

Dr. Antal Balázs ünnepi beszédet mondott Miskolcon, a lillafüredi Palotaszálló előtti Óda-táblánál a magyar költészet napja alkalmából, április 11-én. A nyelv hegyvidéke című beszéd elolvasható a Műút portálon, az alábbi linken: https://muut.hu/archivum/46507

Ugyanaznap Antal Balázs részt vett és értékelő beszédet tartott a Lillafüred Alapítvány Az év ódaköltője 2024 pályázat díjkiosztóján, mely pályázat zsűrizésében is részt vett.

2024. április 16-án került sor a Kazinczy szép magyar beszéd verseny egyetemi fordulójára, amelynek dr. Sebestyén Zsolt szervezője volt.

2024. április 18-án a Nyíregyházi Egyetemen az Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék által szervezett „KIMOZDULÁSOK” 3. interdiszciplináris konferenciát bonyolították le a szervezők, szekcióvezetők és résztvevők. A konferenciának két szekciója és 17 résztvevője volt, akik a Debreceni Egyetemet, Szegedi Tudományegyetemet, és a Nyíregyházi Egyetemet képviselték. Az egyik szekcióban dr. habil. Minya Károly előadott az eseményen, az előadás címe: Petőfi útirajzainak nyelvi jellemzőiDr. Ajtay-Horváth Magda, aki szekcióvezető és előadó is volt „Folyton várunk valamire…” (Emigrációs létértelmezések Márai Ilona naplóiban) címmel adott elő. Lukács Béla előadott a konferencián Az utazás megjelenítése Kenneth Grahame Szél lengeti a fűzfákat című művének magyar fordításaiban címmel. Cs. dr. Jónás Erzsébet előadásának címe Intralingvális fordítás vagy újraírás? volt. Dr. Tukacs Tamás, szekcióvezető és előadó, Utazás a sorok között: Shakespeare 75. szonettjének új fordításáról címmel tartotta meg az előadását. Dr. Buhály Attila előadásának címe Egy szokatlan urartui szöveghely: ki költözött el Argištihiniliből? volt. Dr. Magyar Zoltán Széchenyi Zsigmond afrikai vadászati útleírásainak jellemzése címmel adott elő. Dr. Szőke Dávid Sándor A csavargás ellen: az Országút gyermekei program emlékezete Mariella Mehr Kőkorszak és Daskind című regényeiben címmel adott elő. Borbíró Aletta (Szegedi Tudományegyetem) „Nyíregyháza fészek volt; Magyarország egy buta ragadozó” – Utazás mint pokoljárás Veres Attila A kapcsolattartásra kijelölt személy című novellájában címmel tartotta meg az előadását. Kovács Réka (Debreceni Egyetem) előadásának címe Menekülés 1849-ben. Kényszerű utazás Pest-Budáról Debrecenbe a szabadságharc idején volt, azonban az előadó nem jelent meg a konferencián.

A másik szekcióban Nagy Tibor (Debreceni Egyetem): Egyesült eszmék, külön utak: Az önkéntesség és az ideológiai kihívások a spanyol polgárháborúban címmel tartotta meg előadását. Dr. Szoboszlay GyörgySareptától Oklahoma Cityig: a The Covenant, the Sword, and the Arm of the Lord útja a totális terrorig címmel adott elő. Az Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék egyik 4. évfolyamos hallgatója, László Regina előadta az Az 1953-54-es Nemzetközösségben tett királyi látogatás történelmi háttere és médiareprezentációja című előadását. Kiss Sándor, szekcióvezető és előadó, Julia Butterfly Hill, és a környezetvédelmi radikalizmus útja a médiatér felé című előadását prezentálta az eseményen. Dr. Nagy Andrea előadásának címe Külföldi munkavállalás emberi jogi aspektusai volt. Dr. Vincze Tamás Katedra és színpad együttes vonzásában: pedagógusok, akik színészi vagy előadóművészi babérokra törtek címmel adott elő. Dr. Tóth Lívia A textilművészet útkeresése címmel tartotta meg előadását. Dr. Pintér-Keresztes Ildikó előadásának címe Egy népdal kottaképének útja volt. Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett a következő címmel adott elő: Festmények mint életút lenyomatokHavasi Tamás Gesztusok, identitás, önreprezentáció térben és időben című előadását tartotta meg.

Az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék a «Мови й літератури світу в глобалізаційних процесах» című Nemzetközi Diákkonferencia társszervezője volt 2024. április 19-én a Kryvorizhkyj Állami Pedagógiai Egyetemen Kryvyj Rih városában. Dr. Stefuca Viktória köszöntötte a résztvevőket. Dr. Balla Evelina a szekcióelnök feladatait látta el. Továbbá, az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék 2. és 3. évfolyamos hallgatói (Mukhina Anasztázija, Huzák Andriána, Kalita Inna, Smidt Zsuzsa, Lukjancsuk Hanna, Lőrinc Richárd) részt vettek és előadást tartottak az eseményen. Az előadók és előadásaik címe a következő. Mukhina AnasztázijaУгорський дискурс творчості Ліни КостенкоHuzák AndriánaЕтнографічна діяльність Івана Хланти в контексті мультикультуралізмуKalita InnaАнтології української поезії та прози в перекладі угорською мовоюLőrinc Richard: Іван Франко та Угорщина; Lukjancsuk HannaУкраїнсько-угорські літературні взаємини на сучасному етапі.

Szintén 2024. április 19-én került sor a dnyiprói Horlivkai Idegennyelvi Intézetben a Х Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Cучасні лінгвістичні парадигми» című konferenciára, ahol dr.  Fábián Mártadr. Bárány Erzsébet és dr. Bárány Béla előadott From Distance Education To Online And Hybrid Education: Reasons For Supporting Online Teaching In Higher Education címmel. Ugyanezen a napon együttműködési szerződés keretén belül az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék hallgatói számára előadást tartott Marina Kustándr. Okszana Tihovszka és dr. Marianna Votykanics, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán Irodalom Tanszékének tanársegéde, professzora, valamint adjunktusa.

Dr. habil. Minya Károly a bírálóbizottság elnöke volt a Szép magyar beszéd verseny országos döntőjén a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban 2024. április 19–21-én.

2024. április 20-án az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék hallgatói és oktatói tanulmányút keretében Debrecen nevezetességeit tekintették meg.

2024. április 25-én Kiss Sándor a Lónyai Szakkollégium kapcsán előadást tartott USA Presidential Election 2024 címmel.

Dr. Antal Balázs kétnapos konferencián vett részt Kolozsváron április 25-én és 26-án. A század hamutartója -- Konferencia Mózes Attiláról című rendevényen előbb kerekasztalbeszélgetésen vett részt a Lucian Blaga Egyetemi Könyvtárban (a beszélgetés anyaga itt meghallgatható: https://www.helikon.ro/bejegyzesek/a-szazad-hamutartoja---kerekasztal-beszelgetes-a-mozes-attila-konferencian), utóbb Történet hamutálnyi nagymacskával címmel felolvasott a Bulgakov Caféban rendezett felolvasóesten, majd 26-án a Kolozsvári Akadémiai Bizottság székházában tartott előadást A Mózes-novella korszakai címmel.

Dr. habil. Minya Károly előadást tartott „Az emlék jelene” című tudományos konferencián „Beomló buckák, pergő homok az én hazám…” A szülőföld szellemisége és nyelvisége Rákos Sándor lírájában címmel 2024. április 26-án a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Lukács Béla