Április 25-én szaknap!

Április 25-én tartjuk idei szaknapunkat, melyen bemutatjuk az intézetünkben zajló hallgatói és oktatói kutatómunkát, majd a hagyományos szakest következik.

A részletes program:

Szaknap

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

2023. április 25. (kedd)

 

1430–1500 Bemutatkozik a TDK-műhely (B épület, 213-as terem)


·     

Strebelovszky Orsolya (II. évf. magyar–vizuális kultúra). Az előadás címe: Hajnóczy Péter „M” című kötete és karakterábrázolásai.


·     

Baku Laura (III. évf. magyar–ének-zene). Az előadás címe: Digitális nyelvújítás és magyarítás napjainkban.

 

1500–1600 Könyvbemutatók (B épület, 213-as terem)


·     

Sebestyén Zsolt: A munkácsi uradalom 1613. évi urbáriuma. Nyíregyházi Egyetem – Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 2022. 142 o.


·     

Sebestyén Zsolt: A munkácsi uradalom 1625. évi urbáriuma. Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 2022. 202 o.


·     

Máramaros vármegye. Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Közzéteszi: Mizser Lajos–Sebestyén Zsolt. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2023. 357 o.


·     

Minya Károly–Sebestyén Zsolt–Tomori Tímea (szerk.): Elmélet–módszer–gyakorlat. Tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Egyetem–Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Nyíregyháza, 2022. 185 o.


·     

Minya Károly–Sebestyén Zsolt: 55 helyesírási totó (nem csak) az 5-ösért. Szalay Könyvek. 2022. 48 o.


·     

Minya Károly: Nyelvművelő munkafüzet 2. Nyelvhelyességi és stílusgyakorlatok. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2023. 48 o.


·     

Kiss Anita: Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei. 2022, IMI Print. 162 o.


·     

Karádi Zsolt: Arcok, képek, arcképek. Tanulmányok, esszék, kritikák. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 2022. 204 o.


·     

Ajtay-Horváth Magda–Tukacs Tamás (szerk.): Repetitio est.... Az ismétlés szerepe a kultúrában és a tudományokban. Interdiszciplináris tanulmányok I. Nyíregyházi Egyetem. 2022. 205 o.


·     

Балла Е.–Штефуца В.–Барань Є. (ред.) Україністика в Угорщині та поза її межами ІІ. Матеріали міжнародної наукової конференції 26–27 листопада 2021 року. Balla Evelina–Stefuca Viktória–Bárány Erzsébet (szerk.) Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon II. címmel 2021. november 26–27-én a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásainak anyagai. Ніредьгазький університет, кафедра української мови і культури. Nyíregyházi Egyetem Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék. Csepeli Ukrán Önkormányzat Printpix Nyomda, 2022. 253 o.

 

1600–1900 Szakest (B épület, Mozaikterem)


·     

Dalok és megzenésített versek (előadják az ének-zene szakos hallgatók)


·     

Két Petőfi Sándor-vers ukrán nyelvű szavalata


·  Külföldi (MID-es) hallgatók szavalatai: Eugénia Hausona (Angola) és Inna Kalyta (Ukrajna): Füstbe ment terv; Michée Kabongó (Kongó) és Jiaho Ding (Kína): Befordultam a konyhára; Fran Villanueva (Spanyolország): Fa leszek, ha…; Flavio de Sousa: Reszket a bokor, mert…


·     

Victor Soma gitáros, énekes előadása


·     

Interkulturális kvíz a Quizzez felületen


·     

Az oktatók felismerése gyerekkori kép alapján


·     

Fordítóprogrammal magyarról angolra, majd újra magyarra fordított dalszöveg felismerése


·     

Most mutasd meg!

 

Az ukrános fotósarokban fényképet lehet készíteni, valamint kóstolóval kínáljuk az oktatókat és a hallgatókat (nyírfalé és ukrán édesség).