Tudományos diákköri ülés a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

Jó hangulatban, népes hallgatóság előtt tartotta meg őszi házi konferenciáját a magyar szakos tudományos diákkör, november 22-én. Az e félévi ülés különösen fontos volt a jövő évi országos tudományos diákköri konferenciára való nevezések miatt, valamint azért is, mert idén először középiskolások számára is meghirdetésre került az egyetemen zajló kutatásokba való betekintés lehetősége, mellyel a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákjai éltek is.

Az ülés két szekcióban zajlott. Előbb bemutatóelőadások hangzottak el.

Kövér Adrienn harmadéves hallgató A kegyetlenség írónője c. előadása már az OTDK zsűrijéhez benyújtott dolgozatán alapult. A dr. Karádi Zsolt szakmai irányításával zajlott kutatás Kádár Erzsébet újrafelfedezésének nem könnyű feladatát vállalta magára. Adrienn e munka első állomását épp egy éve, a tavaly őszi házi konferencián mutatta be, s mostanra készült el vele. Előadását megfontoltság és kiérleltség jellemezte. Kutatási eredményeinek visszajelzését mindannyian kíváncsian várjuk az írásbeli dolgozat bírálóitól.

Baku Laura harmadéves hallgató a dr. habil. Minya Károllyal közösen folytatott kutatását mutatta be A magyarítások helye a neologizmusok rendszerében c. előadásában. Többek közt a Szómagyarító honlap hetven b betűs magyarítását mutatta be, így például a bluetoothét, amelyre többek között a következő javaslatok érkeztek: kékháló, adattovábbító, brutusz, légkapocs, dróttalanság.

Az ülés második szekciójában a „versenyelőadások” kerültek sorra.

Strebelovszky Orsolya másodéves hallgató Társadalomábrázolás és narratológiai kérdések Hajnóczy Péter Márai-ciklusában c. előadásában a „Péterek nemzedékébe” tartozó író első kötete külön ciklusként is olvasható novelláinak világáról beszélt. A dr. Antal Balázs vezetésével idén ősszel kezdődött értelmezőmunka fókuszpontjában olyan kérdések állnak, mint a kádár-kori társadalomkép valóságreferenciái, elsősorban a szenvedélybetegség és annak kezelése szempontjából, illetve ennek a tudatábrázolásban és a perspektivikus narrációban megjelenő képe. Bár a kutatás még az elején tart, Orsolya határozott vonalvezetésű előadása mind tempójában, mind stílusában igen meggyőző volt abban a tekintetben, hogy komoly eredmények várhatók tőle a prózafordulat folyamatainak megértetését illetően.

Antal Zsuzsa a Krúdy Gyula Gimnázium végzős hallgatója Sáros lábak, sáros kezek, elsüllyedt életek. Krasznahorkai László Sátántangó című regényének értelmezése címmel elhangzott előadása a nyolcvanas évek kultikus regényének bemutatására vállalkozott. Elsősorban a regény társadalmi közegének hierarchiája érdekelte, elemzése olyan területeit mutatta meg Krasznahorkai első regényének, melyrk az eddigi szakirodalomból is hiányoznak. Munkáját az Irodalom tanszék korábbi oktatója, Gerliczki András szakmai irányítása alatt folytatta. Jelenléte igazolta, hogy a középiskola emelt szintű érettségire felkészítő fakultációján fontos és jelentős szakmai munka folyik, melynek tanulói máris megállják a helyüket az egyetemi hallgatók között is.

Vass Tünde másodéves hallgató Testmotívumok Borbély Szilárd: A Testhez c. kötetének szövegvilágában című előadásában értelmező munkájának komoly mérföldkövéhez ért. Az év eleje óta dr. Antal Balázs mentorálásával folyó kutatás a költő életében utolsóként megjelent kötete szövegtípusaira koncentrált, a legendák és az ódák tematikai és nyelvi vetületeit járta körül, valamint külön hangsúlyt helyezett a kétféle, kis- és nagybetűvel is írt test-/Testmotívumok jelentéslehetőségeire. Kiérlelt és megfontolt előadás a Borbély-irodalom alapos ismeretéről árulkodik, mindemellett a bibliai hivatkozások pontos és mély ismeretével gondosan megalapozott új megfigyelésekkel járulhat hozzá az életmű kanonizációjához.

Az ülés végén a dr. habil Minya Károly elnökletével dolgozó zsűri, melynek tagjai dr. Karádi Zsolt és dr. Antal Balázs voltak, Strebelovszky Orsolyát és Antal Zsuzsát megosztott második díjban részesítette, Vass Tündét pedig első helyen emelte ki, munkáját OTDK részvételre javasolta. Ez azt jelenti, hogy idén két hallgatónkért is szoríthatunk az írásbeli fordulóban.

A TDK továbbra is várja a nyelv- és az irodalomtudományok iránt mélyebben érdeklődő hallgatókat. Olvass, kutass, írj, tarts velünk a tudomány nagy kalandjában!

Fényképes beszámoló intézeti facebook oldalunkon!