Műhelytanácskozás a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

A magyar mint idegen nyelv tantárgy oktatásának 2021/22. tanévi tapasztalatairól tanácskoztak a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet munkatársai 2022. június 7-én. A Nyíregyházi Egyetemen két évvel ezelőtt kezdődött a nemzetköziesítési program, amelynek eredményeként az intézménynek a magyar egyetemisták mellett az európai, ázsiai, afrikai és amerikai kontinens országaiból érkezett hallgatói is vannak. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal vagy önköltséges formában itt tanuló diákok oktatása magyar, illetve angol nyelvű alapszakokon, valamint egyéves magyar, illetve angol előkészítő képzések keretében történik. A magyar mint idegen nyelv tanulása minden hallgató tantervének részét képezi. Dr. Minya Károly intézetigazgató megnyitója után a magyar nyelvet oktató munkatársak: Buszlai Éva, dr. Kiss Anita, Nagyné dr. Schmelczer Erika, Sípos Lívia, Tomori Tímea, dr. Veres Ferenc és dr. Kiss Kálmán osztották meg eddigi tanítási tapasztalataikat, mondták el a jövőre vonatkozó javaslataikat. Dr. Kiss Kálmán szakfelelős örömmel számolt be arról, hogy az egyéves magyar nyelvi előkészítő képzés továbbtanulásra jelentkező hallgatói sikeresen szerepeltek az elmúlt két hétben zajlott általános, illetve szaknyelvi felvételi vizsgákon, és szeptembertől mindannyian megkezdhetik magyarországi egyetemi tanulmányaikat az általuk választott alap-, illetve mesterszakokon, valamint az orvosi képzésben. Szaknyelvi felkészítésük az egyetemi szakjaink oktatóinak érdeme! Béda Zsuzsanna, a Nyíregyházi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője a nemzetköziesítés aktuális kérdéseiről tartott tájékoztatót.  A tanácskozáson meghívott vendégként részt vett Toldiné Bélteki Andrea, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara magyar mint idegen nyelv tantárgyának oktatója is. A tanácskozás megható mozzanata volt Nagyné dr. Schmelczer Erika kolléganő búcsúztatása, aki harminckét éves egyetemi oktatói tevékenység után ebben az évben vonul nyugdíjba. Az egyetem érdekében kifejtett több mint három évtizedes munkáját Vassné prof. dr. Figula Erika rektor asszony is méltatta. Munkatársunknak boldog nyugdíjas évtizedeket kívánunk jó egészségben!