Az első félév hírei, eseményei – összefoglaló

Szeptember

Dr. Antal Balázs szeptember 14-én előadást tartott Nagyváradon a Léda-házban az Újvárad folyóirat Kortárs klasszikusaink c. előadássorozatának keretében Tar Sándor életéről és írásművészetéről.

Dr. Karádi Zsolt Portrék – albumba simulva c. új könyvét szeptember 2-án mutatták be Nyíregyházán az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvényeinek keretében.
Szeptember 3-án előadást tartott Vári Fábián László Koponyámban gyertya c. könyvéről.
Szeptember 4-én bemutatta a Szabolcs-szatmár-bereg  megyei Szemle 2021/1-es és 2-es számát, valamint bemutatta Siska Péter A rend, amiről a tárgyak beszélnek c. kötetét.
Szeptember 9-én kiállítás nyílt színházi fényképeiből Kisvárdán.
Szeptember 21-én már ismét Nyíregyházán bemutatta  Kornya László Csikos Sándor - kulisszák nélkül című könyvét.
Szeptember 24-én a nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban előadást tartott a színészképzésről.
A Kölcsey Társaság alelnökeként részt vett Álmosdon a Kölcsey Nap rendezvényein.
Szeptember 27-én Nyíregyházán tartott előadást Füst Milán A feleségem története című könyvéről.
Hernádkakon Tompa Mihály-paródiáiból olvasott fel a Tompa Mihály Kultúrkert és Alkotóház avatásán.

Tomori Tímea az első tanítási héten megszervezte Egyetemünkön a Nagy J. Béla helyesírási verseny intézményi döntőjét.
Szeptember 23-án Dr. Virág Irén A filantropizmus pedagógiai gondolatai című habilitációs előadásán hallgatóként részt vett.

 

Október

Dr. Antal Balázs október 8-án A zűrzavar rendje. A szörny és a tér Pilinszky költészetében címmel tartott előadást a Móricz Zsigmond Városi és Megyei Könyvtárban rendezett „és lát az Isten égő mennyeket” című tudományos konferencián.

Dr. Karádi Zsolt szervezésében valósult meg október 8-án az „és lát az Isten égő mennyeket” című tudományos konferencia Pilinszky János életművéről. Ebből az alkalomból interjút adott a Nyíregyházi Televíziónak, valamint a Pilinszky, Duras, Robbe-Grillet című előadással szerepelt a konferencián.
Október 15-én moderálta a Móricz-emlékérem átadását a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
Október 19-én a tanár úr rendezésében került színre a Bencs Villában az „1000-szer Júlia” című produkció, Nyomtató Enikő közreműködésével.
Ugyancsak Dr Karádi Zsolt rendezésében mutatták be a Szindbád Színháztörténeti Rendezvénytér pódiumszínpadán a Hazátlanok című produkciót Dézsi Darinka főszereplésével október 20-án.
Október 21-én a Nyíregyházi Egyetem október 23-i megemlékezésének beszédét tartotta.

Tomori Tímea a Bem József Általános Iskolában Lego eszközöket alkalmazó tanítási óra hospitlásán vett részt október 20-án.
Az információs társadalom kihívásai az iskolapedagógiában címmel recenziója jelent meg a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros folyóiratban Szűts Zoltán A digitális pedagógia elmélete című könyvéről.

November

Dr. Ajtay-Horváth Magda előadást tartott november 16-án a Magyar Tudomány Ünnepén The Darker Side of America: John Dos Passos: The 42nd Parallel címmel.

Dr. Antal Balázsnak Rémálomgólya címmel verse jelent a Forrás folyóirat novemberi számában, valamint „Amit meg kell bocsátani, az megbocsáthatatlan” címmel Tar Sándorról szóló esszéje az Újvárad folyóirat novemberi számában.
November 9-én előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Elmenni a falig. Traumatörténetek a kortárs irodalomban címmel.

Dr. Balla Evelina részt vett Tokajban a G. Szkovoroda író-filozófusra való megemlékezésen.
Ugyancsak részt vett a Máriapócsi ukrán nyelvemlékek nyomán elnevezésű kiránduláson.
November 9-én előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Valerij Sevcsuk: Hajnali kakasszó c. kisregénye magyar nyelven címmel.
Szervezője volt a november 26-27-én Egyetemünkön zajlott II. Nemzetközi Ukrainisztika konferenciának, melyen 55 előadó vett részt 25 fő személyes jelenlétben volt a konferencián és a fennmaradó előadók pedig online formában tartották meg előadásaikat. Magyarországról az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem és Nyíregyházi Egyetem munkatársai tartottak előadást. Ukrajnából pedig a Kijevi M. Dragomanov Egyetemről, a Lembergi Egyetemről, az Ungvári Állami Egyetemről és a II. Rákóczi Ferenc Főiskoláról érkeztek személyesen a konferenciára, több intézmény és kutatóműhely munkatársai pedig online módon tartottak meg az előadásaikat. A konferencia bebizonyította, hogy az ukrainisztika területén kutatók számára fontos és nélkülözhetetlen tudományos párbeszéde ez a konferencia, és külön örvendetes, hogy itt közel az ukrán-magyar határhoz a Nyíregyházi Egyetem adhatott otthont egy ilyen nagyszabású eseménynek.
November 27-én részt vett a hallgatókkal közösen az 1932-33-as ukrajnai Holodomorra való megemlékezésen.

Dr. Csekéné Jónás Erzsébet előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén A beszélő névadás szemiotikája és a fordítás címmel.

Dr. Fajt Anita előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Héber betűkkel magyarul: egy 17. századi magyarországi német szerzőnk nyelvfilozófiai gondolatai címmel.

Dr. Karádi Zsolt előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Hirosima, mon amour. Marguerite Duras és a film címmel.
November 16-án a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány mb. elnökeként posztumusz Ratkó József-díjat adott át Dinnyés József daltulajdonos özvegyének a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, valamint irodalmi beszélgetés vezetett Dinnyés József művészetéről Vári Fábián László Kossuth-díjas költő és Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész részvételével.
November 24-én a Móricz Zsigmond Színház művészeinek (Horváth László Attila, Illyés Ákos) közreműködésével a Vikár Sándor Zeneiskolában bemutatásra került Karádi Zsolt szerkesztésében és rendezésében A halandó géniusz – Beethoven című felolvasó színpadi produkció.

Kiss Anita előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Nyelvi attitűdök összehasonlító vizsgálata ügynökmódszerrel címmel.

Dr. Kiss Kálmán előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén A Fülesd településnév etimológiájának egy újabb megközelítése címmel.

Kevin Loddey előadást tartott november 16-án a Magyar Tudomány Ünnepén Teaching English through Drama címmel.

Lukács Béla előadást tartott november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepén Hungarian transfer in English essays written by Hungarian students címmel.

Dr. Minya Károly előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén A szófajváltás folyamata címmel.

Dr. Sebestyén Zsolt előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Az első csehszlovák népszámlálás – a beregi személynévtörténet egyik fő forrása címmel.

Somfalvi Zita előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Diversity in higher education concerning foreign language knowledge címmel.

Dr. Stefuca Viktória részt vett Tokajban a G. Szkovoroda író-filozófusra való megemlékezésen.
Ugyancsak részt vett a Máriapócsi ukrán nyelvemlékek nyomán elnevezésű kiránduláson.
Előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Nyelvi parallelizmusok az ukrán-magyar gazdasági szaknyelvben címmel.
November 11-12-én részt vett ezen az online nemzetközi konferencián: ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ НА ТЕРЕНИ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ-Ukránok áttelepítése az akkori Jugoszlávia területére. Ezzel a címmel tartott előadást: Особливості вивчення української мови як іноземної на основі фонетично-морфологічного аналізу; Az ukrán nyelv, mint idegen nyelv tanulmányozásának jellemzői fonetikai és morfológiai elemzés alapján.
Szervezője volt a november 26-27-én Egyetemünkön zajlott II. Nemzetközi Ukrainisztika konferenciának, melyen 55 előadó vett részt 25 fő személyes jelenlétben volt a konferencián és a fennmaradó előadók pedig online formában tartották meg előadásaikat. Magyarországról az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem és Nyíregyházi Egyetem munkatársai tartottak előadást. Ukrajnából pedig a Kijevi M. Dragomanov Egyetemről, a Lembergi Egyetemről, az Ungvári Állami Egyetemről és a II. Rákóczi Ferenc Főiskoláról érkeztek személyesen a konferenciára, több intézmény és kutatóműhely munkatársai pedig online módon tartottak meg az előadásaikat. A konferencia bebizonyította, hogy az ukrainisztika területén kutatók számára fontos és nélkülözhetetlen tudományos párbeszéde ez a konferencia, és külön örvendetes, hogy itt közel az ukrán-magyar határhoz a Nyíregyházi Egyetem adhatott otthont egy ilyen nagyszabású eseménynek.
November 27-én részt vett a hallgatókkal közösen az 1932-33-as ukrajnai Holodomorra való megemlékezésen.

Tomori Tímeának Kommunikáció mint kereszttantervi kompetencia az iskolapedagógiában, a pilot kutatás címmel tanulmánya jelent meg az Irén Virág - Zsolt Mogyorósi szerkesztette ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE TOM. XLIV. SECTIO c. kiadványban.
November 9-én előadást tartott a Magyar Tudomány Ünnepén Kommunikációs kompetenciafejlesztés a középiskolában címmel.
November 10-én a nyílt nap felelőse volt a Magyar nyelvészeti tanszéken.
November 11-én részt vett a VII. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia absztraktfüzetének lektorálásában.
November 25-én részt vett a "Fenntarthatóság, nevelés, művelődés" című tudományos konferencián és kötetbemutatón.
November 27-én a VII. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencián előadást tartott A személyes kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei a középiskolai oktatásban címmel.
November 28-án részt vett részt vett a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport Műhelytanácskozásán.

Dr. Tukacs Tamás előadást tartott november 16-án, a Magyar Tudomány Ünnepén A Late Guest: The Fictional World of John Williams címmel.

December

Dr. Antal Balázs december 2-án a szatmárnémeti Kölcsey Főgimnáziumban tartott dr. Boka Lászlóval közösen előadást Olyanok leszünk, mint megkopott legendák címmel a történelmi Szatmár vármegye irodalmi hagyományairól.
A zűrzavar rendje. A szörny és a tér Pilinszky költészetében c. tanulmánya megjelent a Szabolcs-szatmár-bereg megyei Szemle 2021/IV. számában.
Lokalitás, regionalitás: Identitás és reprezentáció a történetekben című tanulmánya megjelent a Reáliák: A magyar próza jelene c. tanulmánykötetben (szerk. Deczki Sarolta és Vásári Melinda. Budapest: Kijárat Kiadó, 2021).

Dr. Karádi Zsolt bemutatta a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle új számát december 1-én a megyei könyvtárban.
December 17-én interjút adott a Nyíregyházi Televízióban – a Móricz Zsigmond Színház művészeinek közreműködésével megvalósított – A halandó géniusz című felolvasó színpadi előadásáról, illetve Ludwig van Beethovenről.

Kiss Anita az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) által megrendezett 5. Össznyelvész Konferencián előadást tartott "Kárpátaljai és magyarországi magyar hallgatók nyelvi attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata" címmel december 18-án.

Dr. Stefuca Viktória december 4-én a „Kultúrán keresztül a kölcsönös megértéshez és biztonsághoz nemzetközi szakértői kerekasztal” című konferencián vett rész. Az előadásának témája: A hivatalos nemzetiségi nyelv problémái.

Január

Dr. Antal Balázs Rémálomgólya c. versét a kulter.hu kulturális portál a 2021 legjobb költeményeit szemléző összeállításában a kilencedik helyen emelte ki (https://www.kulter.hu/2022/01/2021-kultkoltemenyei-top-10-versek/).
Részt vett az Alföld folyóirat online kiadásának kortárs fórumán a szerző és a kritika viszonyáról. A január 12-én megjelent cikk itt olvasható: http://alfoldonline.hu/2022/01/kortars-forum-a-szerzo-es-a-kritika-viszonya-4/

Dr. Karádi Zsolt rendezésében január 18-án mutatták be A halandó géniusz című (a Móricz Zsigmond Színház művészeinek közreműködésével készült), Beethovenről szóló felolvasó színpadi előadást a Bencs Villában.
Január 20-án a Kölcsey tévében a Magyar Kultúra Napjáról adott interjút.
Január 21-én a tanár úr rendezésében került közönség elé a Megyeháza Bessenyei Nagytermében a Magyar Kultúra Napjának nyíregyházi ünnepsége.
Az eseményen a Kölcsey Társaság alelnökeként Erkel Ferenc Himnuszának Dohnányi Ernő által átdolgozott változatáról tartott előadást a Megyeháza Bessenyei Nagytermében.
Január 22-én a Himnusz kéziratáról beszélt az M1 Híradójában.
Január 24-én a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Pilinszky-számáról adott interjút a Kölcsey tévében.

Lukács Béla január 29-én online előadást tartott ezen a konferencián: 15th Biennial HUSSE Conference. Az előadásának címe: The role of L1 in figurative language processing by Hungarian learners of English.