Intézetünk hírei az óév végéről és az új kezdetéről

2020 decemberében jelent meg a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle c. folyóirat 2020/4. száma, mely – más írások mellett – közli az Intézetünk és a megyei könyvtár Ratkó-konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változatait.

Szintén decemberben jelent meg dr. Antal Balázs Súly és könnyűség: Regionalitás és átjárhatóság az újabb magyar irodalomban c. tanulmánykötete a miskolci Műút folyóirat könyvsorozatában.

 

2021. január elsejétől dr. habil Minya Károly tagja lett a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és  Környezetkultúra Kollégiumának.

 

dr. Karádi Zsolt január 20-án a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helytörténeti Esték c. sorozat keretében előadást tartott Egy barátság fényei és árnyai (Móricz és Schöpflin) címmel.

Ugyancsak Karádi Zsolt tanár úr január 21-én a Kölcsey Televízióban Kölcsey időszerűségéről beszélt, majd január 22-én a megyei könyvtárban Kölcsey alakja a magyar irodalomban címmel tartott előadást a magyar kultúra napja alkalmában.

 

Munkatársaink publikációi közül kiemelendő Karádi Zsolt „Nemzeti fény a cél” című vezércikke a Magyar Napló folyóirat 2021/1. számából.

Az előző évi Ratkó-konferenciákhoz kapcsolódóan dr. Antal Balázzsal készített interjút a Hajónapló online kulturális folyóirat.

Szintén Antal Balázstól jelent az Eljárások és formák Karácsony Benő novellisztikájában címmel Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális c. tanulmánykötetben (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület).