„Leszek haláltól ronthatatlan” — Irodalomtudományi konferencia a megyei könyvtárban Ratkó József költészetéről

 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete

2020. november 6-án

„LESZEK HALÁLTÓL RONTHATATLAN” címmel

Ratkó József emlékkonferenciát rendez

 

Program:

10:00 Tomasovszki Anita könyvtárigazgató üdvözli a megjelenteket

Dr. Karádi Zsolt PhD megnyitja a konferenciát

I. rész

Levezető elnök: Dr. Karádi Zsolt PhD

10:20 Dr. Nagy Balázs PhD (Nyíregyházi Egyetem): Istentapasztalat(lanság) és hiányérzet összefüggései a Ratkó-lírában

10:40 Prof. Dr. Cs. Jónás Erzsébet (Nyíregyházi Egyetem): Ratkó József – a műfordító

11:00 Dr. habil Minya Károly PhD (Nyíregyházi Egyetem) : A nyerseség és az emelkedettség katartikus szimbiózisa – Ratkó József: Segítsd a királyt!

11:20 Prof. Dr. Jánosi Zoltán (Magyar Napló Kiadó): „Antigoné cipellői”. Szophoklész és 1956 – Ratkó József drámaírói műveiben

11:40 Dr. Antal Balázs PhD (Nyíregyházi Egyetem): A nyerstől az archaikusig és még tovább – A Ratkó-versek nyelvhasználatáról

12:00 Hozzászólások, vita

12:15 Ebéd, kávé

II. rész

Levezető elnök: Dr. Nagy Balázs PhD

13:15 Dr. Babosi László PhD (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár): „Mondják, hogy lejt a népdal”. Ratkó József és a bartóki modell

13:35 Dr. Karádi Zsolt PhD (Nyíregyházi Egyetem): Verstani jelenségek Ratkó József Fegyvertelenül című kötetében

13:55 Bugya István: „…értelmesen és szabadon” – Gondolatok a ratkói magatartásról

14:15 Dr. Zimonyi Zoltán: Utóvéd és útjelző. A Hetek első antológiája

14:35 Hozzászólások, vita

14:50 Zárszó

A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamaraterme

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.