Tudomány Napi Konferencia

Tudomány napi konferencia a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

2019. november 26.

 

 

Irodalomtudományi szekció

B ép. 213

 

            Szekcióvezető: Antal Balázs

 

14:00-14:15Antal Attila: A lírai szubjektum önszemlélete Kalász László költészetében

14:15-14:30Karádi Zsolt: Vérben, vasban. Móricz és a nagy háború

14:00-14:45Nagyné Schmelczer Erika: Gyergyay Albert és C.F. Ramuz alkotói kapcsolata a paratextuális jegyek tükrében

14:45-15:00Balla Evelina: Karig Sára, az ukrán irodalom népszerűsítője Magyarországon

15:00-15:15Stefuca Viktória: A cirill betűs (ukrán nyelvű) tulajdonnevek átírásának problematikája

15:15-15:30Bárányné Komári Erzsébet:100 éve született Baleczky Emil nyelvész, szlavista

 

Szünet

 

Szekcióvezető: Karádi Zsolt

 

15:45-16:00Lukács Béla: Idiómatanítás kognitív eszközökkel.

16:00-16:15Tukacs Tamás: „A szótalan embernek elveszik a földjét”: változatok a gyarmati beszédképtelenségre

16:15-16:30Ajtay-Horváth Magda: A szöveg metamorfózisa (Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban – John Bátky: BlessedDays of myYouth)

16:30-16:45 Csekéné dr. Jónás Erzsébet: Futóbetyárok és szeretőgyilkosok – Vári Fábián László fordításairól

16:45-17:00Antal Balázs: Földhöz vert csodák költője: Vázlat Rafi Lajos lírájáról

 

 

 

Nyelvtudományi szekció

B ép. 250

 

 

            Szekcióvezető: Sebestyén Zsolt

 

14:00-14:15Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: A feliratozás mint a tízujjas gépírás alkalmazásának egyik területe

14:15-14:30Tomori Tímea: Dilemmák a szakközépiskolai transzverzális kompetenciafejlesztésben

14:00-14:45Schéder Veronika: Befolyásolhatja-e a lovasterápia a hangképzést?

14:45-15:00Révay Valéria: Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina nyelvhasználatáról

15:00-15:15Tukacsné Károlyi Margit: Revideált Károlyi-bibliák: a Váradi Biblia.

15:15-15:30Csiky Nándor: Számot tartalmazó német idiómák és magyar megfelelőik – intra- és interlingvális megfigyelések

 

Szünet

 

Szekcióvezető: Schéder Veronika

 

15:45-16:00Pethő József: Perspektivizáció és szabad függő beszéd Krúdy prózájában

16:00-16:15Sebestyén Zsolt: Névtipológiai vizsgálatok a történelmi Magyarország északkeleti régiójában

16:15-16:30Kiss Kálmán: Határvédelemre utaló helynevek a történelmi Bereg vármegyében

16:30-16:45 Minya Károly: Metaforaalkotás az új szóösszetételekben