Hírek

Szónokverseny az egyetemen (2018)
A Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny intézményi fordulóját rendezte meg közelmúltban a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete. A tizennégy versenyző egy szabadon választott témában tartott háromperces beszédet. Az első helyezett Miklós István IV. évf. magyar–történelem szakos hallgató lett, így ő képviseli egyetemünket az országos döntőn Budapesten, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán 2018. november 9-én.
Képek

Felhívás a Kossuth-szónokverseny egyetemi fordulójára (2018)

A verseny időpontja: 2018. szeptember 18. (kedd) 14.00 órától
A verseny helyszíne: B épület, 213-as terem
Feladat:                      Egy szabadon választott témájú, előre elkészített beszéd előadása (maximum 6 perc)

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 17. (hétfő) 14.00

Jelentkezni Botos Andreánál, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet ügyintézőjénél lehet (B épület, 114-es szoba).


Tanévzáró intézeti értekezlet (2018)

2018. június 29-én az Egyetem rakamazi üdülőjében tanévzáró intézeti értekezleten megköszönve eddigi áldozatos munkájukat búcsúztattuk el nyugdíjba vonuló kolléganőinket: Tukacsné dr. Károlyi Margitot, Simigné dr. Fenyő Saroltát, valamint Dankó Mártát.

Képek

30 éves az Angol Nyelv és Kultúra Tanszék (2018)

2018. június 2., szombat 10 órától  a D épület 1. számú előadójában  az angoltanárképzés elmúlt három évtizedét idézték vissza a tanszék dolgozói, jelenlegi oktatói,  az  egykori kollégák és diákok.

A tanszéket a küszöbön álló rendszerváltozás hívta életre 1988-ban. Az orosz visszaszorulása miatt mérhetetlen kereslet mutatkozott az angol nyelv és az angol nyelvtanárok iránt, ami nem csupán nagy létszámú évfolyamokat eredményezett, hanem az angolul tudó orosztanárok átképzését is jelentette. Az elmúlt harminc év alatt az Angol Nyelv és Kultúra tanszék különböző  intézményi keretben működött:  a Bessenyei Tanárképző Főiskola után 2000-től  a Nyíregyházi Főiskola, majd 2014-től a Nyíregyházi Egyetem egységeként tevékenykedett. Tartozott a Bölcsészeti és Művészeti Főiskolai Karhoz (2002-2008), a Modern Filológiai Intézethez (2009-2011); 2013-tól mostanig, 2018-ig a Nyelv és Irodalomtudományi Intézetnek  Intézeti Tanszéke. 2006-tól az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék nevet az Angol Nyelv és Kultúra Tanszékre cserélte, mely a szak nevével és tartalmával is harmonizál. Jelenleg a tanszéken osztatlan angoltanárképzés folyik  nyolc szakpárban nappali és levelezős képzési formában valamint Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács posztgraduális három féléves képzés.

A folytonos  alkalmazkodás ellenére, vagy éppen annak köszönhetően, az Angol Nyelv és Kultúra Tanszék mégért 30 évet, egy szűk emberöltőt. Megyénkben szinte minden angoltanár egykori tanítványuk volt, mostani diákjai  tanítványaik tanítványai. Az ország legkülönbözőbb intézményeiben találkozhatunk Nyíregyházán végzett angolszakossal: doktori iskolákban, hivatalokban, a közigazgatásban, a rendőrségen, nemzetközi intézményekben, a turizmusban, a légiforgalomban és szabadúszóként. Legnagyobb büszkeségük az angol nyelv és kultúra szakon végzett 1752 fő  hallgató, akik az itt szerzett diplomával és tudással boldogulnak az életben és adják tovább  itt szerzett és pályájuk során tovább tökéletesített tudásukat a következő generációknak. Kívánhat-e tanár és tanszék többet? Talán csak annyit, hogy érje meg a következő 30 évet is!


Könyvbemutatók a Nyíregyházi Egyetemen (2018)

Könyves napot tartottak a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatói az egyetem Központi Könyvtárában május 15-én, kedden. A rendezvény közönsége megismerkedhetett az egyetem egyik legtöbbet publikáló intézete munkatársainak közelmúltban megjelent könyveivel.
Az Irodalomtudományi Intézeti Tanszék szakmai vezetőjének, dr. Karádi Zsoltnak három tanulmánygyűjteményét mutatták be. Az Erdélyi Helikon vonzásában című könyvet dr. Antal Attila főiskolai tanár méltatta, kiemelve elmélyült elemzéseit, újszerű megközelítési szempontjait a két világháború közötti erdélyi irodalom első és második generációjába tartozó költők, Ápriliy Lajos, Reményik Sándor és Dsida Jenő költészetét illetően. Kiemelte a kötet hiánypótló elemzéseit, fontos költemények úttörő megközelítéseit. A Hangnemek és árnyalatok c. kötetet dr. habil Pethő József, a kötet lektora mutatta be, elsősorban a sokoldalú kutatót, az érdeklődő embert méltatva a könyv szerzőjében. A Sorsok és századok c. tanulmányokat és kritikákat tartalmazó kötetet dr. Antal Balázs ajánlotta a közönség figyelmébe, kiemelve a kötet regionális kultúrát elemző-bemutató írásait.
Az intézetben folyó nyelvtudományi kutatásokba két munkatárs könyveinek bemutatásán keresztül pillanthatott bele a közönség.
Dr. Zopus András Csíkszentimre családneveinek szótára c. munkáját az intézet nyugalmazott tanára, dr. Révay Valéria mutatta be. A székelyföldi település névtani anyagának feldolgozását jelentős vállalkozásnak értékelte, mely folytatásért kiált. Dr. Zopus András a bemutató után fel is vázolta e kutatás további irányait.
Ugyancsak egy nagyobb, még több évre szóló vállalkozás első fázisaként mutatta be a szintén nyelvtörténeti, névtani tematikájú kötetét dr. Sebestyén Zsolt. A Felső-Tisza-vidék folyóvíznevei c. könyve az MTA pályázati támogatásával készült.A rendkívül gazdag anyag megalapozhatja Kárpátalja és Máramaros földrajzi névadásának elemző feldolgozását, amikor elkészülnek tervezett folytatásai, a hegy- és a településnevek szótárai.
Legvégül két szépirodalmi kötetet, Antal Balázs Le címmel megjelent novellákat tartalmazó könyvét és Vad című verseskötetét méltatta Gerliczki András. Elemzése szerint a két könyv egyként a magyar irodalom szegénységtematikájú vonulatához kapcsolódik, bár többféle beszédmód, többféle téma is helyet kap a kötetekben.
A jó hangulatú rendezvényre másodszor kerítettek sort a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben, de ahogy a munkatársak további terveikről, közeljövőben megjelenő újabb könyveikről beszéltek, minden bizonnyal hamarosan folytatódik, és talán hagyománnyá válhat a Könyves nap az egyetemen.

Képek

„Könyves nap” a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben (2018)
A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet munkatársainak új könyveit mutatják be május 15-én, kedden, 14.30-as kezdettel a Központi Könyvtár rendezvénytermében.
A programban szerepel dr. Karádi Zsolt három tanulmánykötete: a Sorsok és századok, Az Erdélyi Helikon vonzásában, valamint a Hangnemek és árnyalatok; dr. Zopus András Csíkszentimre családneveinek szótára c. munkája; dr. Sebestyén Zsolt A Felső-Tisza-vidék folyóvíznevei c. könyve; valamint Dr. Antal Balázs Le és Vad c. szépirodalmi kötetei. A könyvbemutatókon közreműködik dr. habil Pethő József, Dr. Antal Attila, Dr. Révay Valéria és Gerliczki András.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint a Központi Könyvtár munkatársai!


Szép magyar beszéd verseny (2018)
A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint a Tanítóképző Intézet 2018-március 6-án rendezte meg a nagy múltra visszatekintő, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét. Az egyetemi hallgatóknak egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk értően és értetően nyolctagú bírálóbizottság előtt. A megméretésen a következő hallgatók bizonyultak a legjobbaknak: Takács Henrietta tanító és Virga Anikó magyar–történelem szakos hallgató. Ők képviselhetik intézményünket 2018. május 4-én az országos döntőn, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén rendeznek meg.
Képek

Példaképek kapták a rangos díjakat (2018)

Felhívás a Szép magyar beszéd verseny intézményi döntőjére a Nyíregyházi Egyetemen (2018)

Margócsy József- és Mező András-díjas hallgatóink (2018)

Továbii képek ITT.

Az Irodalomtudományi Tanszék korábbi vezetőjét, dr. Margócsy Klárát köszöntöttük születésnapján 2017 novemberében.
Képek

Legózhatnak a legjobb helyesírók (2017)

Nyolc nyíregyházi és egy kisvárdai középiskola 27 diákja mérte össze helyesírási tudását a Nyíregyházi Egyetemen. A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet immár negyedik alkalommal rendezte meg a Mizser Lajos helyesírási versenyt, amely egy tollbamondásból és egy feladatlapból állt. A javítás ideje alatt a résztvevők előadást hallgathattak meg Internetes támogatás a helyesírásban címmel. A győztesek a TIT ajándékutalványát, egy Lego játékot, valamint az intézet oktatóinak a könyvét kapták jutalmul.

  1. helyezett: Torda Sztella, Kölcsey Ferenc Gimnázium, felkészítő tanára: Ben Slimenené Czipa Boglárka
  2. helyezett: Barkaszi Barbara, Kölcsey Ferenc Gimnázium, felkészítő tanára: Csabainé Kocsis Szilvia
  3. helyezett: Gács Klaudia, Zrínyi Ilona Gimnázium, felkészítő tanára: Martinovszkyné Kondrák Margit

Tollbamondás
Feladatlap


Pillanatképek a Magyar Tudomány Ünnepéről (2017)


PROGRAM


Jó hangulatú szakest (2017)

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet demonstrátorai 2017. okt. 10-én szakestet szerveztek a magyar, illetve angol szakos hallgatóknak. A jó hangulatú rendezvényen elhangzott két vers (az egyik angolul) is, hallhattunk egy csodálatosan előadott dalt, volt kabaréjelenet és vetélkedő a tanárokkal közösen.

Képek

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2017. évi
Helyesírási versenyére

Beszélgetés Karádi Zsolttal (2017)

Szép magyar beszéd verseny, eredmények (2017)
Képek

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2017. évi Szép magyar beszéd versenyére

Beszélgetés Antal Balázzsal (2017)
Kép

TDK (2016)
Képgaléria

A Magyar Tudomány Ünnepe (2016)
Képgaléria

Helyesírási verseny középiskolások részére (2016)

Kossuth-szónokverseny, egyetemi forduló (2016)

Köztársasági ösztöndíjasaink (2016)

Nyelvi esszék - Anyanyelvi pályázat (2016)

Faraway Empires in Time and Space
Kipling / Wells konferencia felhívása (2016. szeptember)
Kipling / Wells Conference Call for Papers

Felhívás a felsőoktatási intézmények
2016. évi Szép magyar beszéd versenyére

Változások a helyesírási szabályzatban (videó)
Dr. Minya Károly előadása (2015)

"Mesés" szakest (2015)

Képgaléria


Helyesírási verseny középiskolások részére (2015)

Eredmények
Képgaléria


"És az egész világ csak linkgyűjtemény ..."
Regionális szavalóverseny középiskolások részére (2015)

Eredmények
Képgaléria


TDK-val kapcsolatos tájékoztató összejövetel (2015)


A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
2015. február 12-én regionális szavalóversenyt rendezett középiskolás tanulók részére „Az ember nem komoly tizenhét évesen” címmel.
1. helyezett: Orosz Mercédesz (Eötvös József Gyakorló Gimnázium, Nyíregyháza)
2. helyezett: Kiss Ágnes Kinga (Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda)
3. helyezett: Somlyai Kata (Korányi Frigyes Gimnázium, Nagykálló)
Gratulálunk a helyezetteknek.
KÉPEK

A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
"Az ember nem komoly tizenhét évesen"
címmel
regionális szavalóversenyt hirdet
középiskolások részére2014. december 2-án a hasznosítható tapasztalatok átadása és a kapcsolatépítés céljából igen eredményes szakmai tanácskozást tartott Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke és a Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete „Tanárképzés és tudományos kutatás” címmel.
A rendezvényen előadást tartottak: Antal Balázs (NyF), Balogh Andrea (PKE), Bartha Krisztina (PKE), Magyari Sára (PKE), Pethő József (NyF), Szabó G. Ferenc (NyF)
Képek

KORTÁRS HANGON
XI. Nemzetközi Irodalmi Pályázat
Adatlap

Mizser Lajos helyesírási verseny (2014)
Képek

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima Díjasa ebben az évben a Magyar Irodalom kategóriában dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár. (2014)

XVI. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokverseny (2014)

„KORSZERŰ TUDOMÁNY – KORSZERŰ KÖZOKTATÁS” - konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (2014) Képek

Versenyfelhívás!
A Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete
helyesírási versenyt hirdet középiskolások részére. A versenyfelhívás letölthető ITT.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014. október 17-18-án rendezte meg az
idei Krúdy Napokat, melyen intézetünket dr. habil. Pethő József és
dr. Karádi Zsolt képviselte.

Képek

Felhívás Kossuth-szónokversenyen való részvételre (2014)

2014. október 10-én felavatták dr. Katona Béla irodalomtörténésznek, az Irodalomtudományi Tanszék egykori oktatójának mellszobrát, Balogh Géza szobrászművész alkotását. Az ünnepségen dr. habil. Pethő József, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója mondott beszédet.
Képek

Kettesnyelvünk. 100 anyanyelvi írás
Kötetbemutató (2014)
Balázs Géza és Minya Károly Kettesnyelvünk című kötetére csaknem százan voltak kíváncsiak. A TIT Jurányi Lajos Egyesülete szervezésében ez volt az ötödik anyanyelvi rendezvény az idén.
Képek

A Kutatók éjszakája (2014) program keretében a "C" épület aulájában tekinthették meg az érdeklődök dr. Karádi Zsolt "A fehér halál" című kiállítását. Infrafotók által nyerhettünk betekintést a hajdúböszörményi csónak alakú fejfák világába.
Kép

2014. szeptember 24-én köszöntöttük a Nyíregyházi Főiskolán prof. dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténészt, a főiskola rektorát 60. születésnapja alkalmából.
Képek

2014. szeptember 26-án a Kutatók éjszakája programsorozat keretében a Nyíregyházi Főiskola Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete szervezésében Helyesírási kalandtúra várt a város általános iskoláinak 5., 6. osztályos tanulóira.
Képek

Elismerés - Intézetünk munkatársa Rembeczkiné Moroz Tímea a "Közalkalmazotti Dolgozói Minőség Díj" (az év leginnovatívabb dolgozója) kitüntetésben részesült.

Új szavak II. -- Dr. Minya Károly könyvbemutatója

„Varázslatod örök csodánk”
Konferencia Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából
(2014. május 8-9.)

Képek a 2014.04.16-án megrendezett szakestről (1, 2, 3, 4)

Nekrológ - Dr. Mizser Lajos

Ratkó József megemlékezés a költő halálának 25. évfordulója alkalmából (2014.04.10.)
(képek: 1, 2, 3)

Meghívó (szakest, 2014.04.16.)

Dr. Csorba Sándor köszöntése 80. születésnapja alkalmából

Dr. Mizser Lajos - Gyászjelentés

TDK-előadás

TDK-ülés (2014.03.18.)

Törzsgárda oklevelek átadása

Dr. Sebestyén Árpád - Gyászjelentés

Dr. Hajdú Mihály - Gyászjelentés

Dr. Karádi Zsolt, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Intézeti Tanszékének vezetője "Ember, költő, politikus" címmel tartott kiállítással egybekötött irodalmi előadást január 22-én a megyei könyvtárban.

Regionális helyesírási és szavalóverseny, 2014. január 15. A helyezettek listája, a helyesírási verseny javítókulcsa, a versenyeken készült képek. Kattintson IDE!

Nyitott kapu a tehetségnek”- tehetséggondozó program középiskolásoknak

„Varázslatod örök csodánk”: Shakespeare-konferencia

Regionális szavalóverseny  középiskolások részére

Regionális helyesírási verseny középiskolások részére

A XII. vándorszeminárium (további képek ITT)

A magyar tudomány ünnepe

Az intézet munkatársai egykori kollégájukról, tanszékvezetőről, Pál Györgyről emlékeztek meg az Északi temetőben.

Meghívó Shakespeare-konferenciára és a konferencia programja  (2014. május 8-9)

"LOGOS"-konferencia Szegeden

2014. január 22-én rendezte meg a Szegedi Egyetem "Logos" ("Languages - Goals - Strategies") kutatócsoportja a Nyelvek - célok - stratégiák: fókuszban a nyelvszakok című konferenciáját. A program célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson az alapszakos nyelvszakos képzésben felmerült problémák, észrevételek, megoldási javaslatok, jó gyakorlatok megvitatására. Előadások hangzottak el többek között az emelt szintű érettségi tapasztalatairól, az elsőéves nyelvszakos hallgatók önképéről, hallgatói sikerekről kudarcokról, a bolognai képzés ellentmondásairól, tanulási stratégiákról és motivációról, motiváltságról. Az eseményen Intézetünket Dr. Tukacs Tamás adjunktus képviselte.


„Varázslatod örök csodánk”: Shakespeare-konferencia a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben 2014. májusban

A lét szín-terei: a város és a vidék a modernista prózában

2013. november 21-én került megrendezésre az egri Eszterházy Károly Főiskolán "A lét szín-terei: a város és vidék a modernista prózában (Theatres of existence: city and country spaces in modernist fiction)" című konferencia, amely elsősorban az 1920-as, 30-as évek irodalmában fellelhető térelméletekkel, térproblémákkal és térábrázolással foglalkozott magyar és brit irodalmi példákon keresztül. A résztvevők előadásokat hallhattak többek között Gárdonyi Géza, Virginia Woolf, Rebecca West, John Cowper Powys, Margaret Atwood, James Hilton és George Orwell műveiről. Az esemény plenáris előadója Prof. Dr. Séllei Nóra, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára volt. Az eseményen főiskolánkat Dr. Tukacs Tamás adjunktus képviselte.


A világ csodái három percben

Társak a tudományban (könyvbemutató, 2013)

Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén (új könyv, 2013)

Könyvbemutató (2013)

Kossuth-szónokverseny (2012)

Meghívó Minya Károly könyvbemutatójára (2012)


A XII. vándorszeminárium (további képek)

Meghívó János István emlékkonferenciára (2012)

Emlékkonferenfcia János István tiszteletére (2012)

Elhunyt Dr. János István


Elhunyt Dr. Kalotay Kálmán (2015)
A szakmai záróvizsgára a jelentkezési lapok INNEN letölthetők.
Gépírásoktató szakirányú továbbképzési szak indul!
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés